Naše Cesta
ke Zdravější Rodině

V životě každého z nás přichází chvíle, kdy máme možnost přispět k lepší budoucnosti. Jako první dáma jsem se rozhodla tuto příležitost využít a založit Nadační fond Evy Pavlové.

Mým cílem je posilovat rodinné hodnoty, podporovat samoživitele, seniorům a dětem pomáhat nalézt cestu ke zdravější a šťastnější společnosti.

Poslání

V Nadačním fondu Evy Pavlové věříme, že naše společná podpora a úsilí mohou vytvářet lepší budoucnost pro nás všechny. Založen s hlubokým přesvědčením o potřebě pozitivních změn, náš fond se zaměřuje na poskytování pomoci a prostředků v různých oblastech naší společnosti.

Od podpory dětí a mládeže ve vzdělávání a rozvoji, přes pomoc samoživitelkám a samoživitelům v jejich denních výzvách, až po zlepšení kvality života našich seniorů, každý aspekt našeho úsilí je zaměřen na budování silnější a společenštější komunity. Zároveň podporujeme mladé lidi v jejich inovativních projektech, které mají pozitivní dopad na celou naši společnost.

Naše cíle jsou ambiciózní, ale s vaší podporou jsou dosažitelné. Společně otevíráme dveře novým možnostem a poskytujeme podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Jak se připojit

Dne 11.11.2023 jsem spolu s Evou Ridvalovou a Josefem Blahem, lidmi z mého blízkého okolí, založila Nadační fond Evy Pavlové. Jsme malý, ale sehraný tým a především si věříme. Vaše příspěvky a příjmy z našich charitativních aktivit nám umožňují pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Každý váš dar je krokem vpřed na cestě k dosažení našich společných cílů. Dlouhodobě taktéž budujeme silnou dobrovolnickou síť, která může přinášet změny. Zvládneme to ale pouze společně.

Podívejte se níže, kde najdete jednoduché a bezpečné způsoby, jak přispět. Děkujeme.

Číslo účtu: 

2530267/0100

Zpráva pro příjemce:

Dar pro Nadační fond Evy Pavlové

Platba ze zahraničí:

IBAN: CZ89 0100 0000 0000 0253 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Děkuji Vám

Jsem pevně přesvědčena, že naše společné úsilí a podpora mohou tvořit světlejší budoucnost pro nás všechny. Nadační fond Evy Pavlové je odrazem této víry – místo, kde se spojují srdce a ruce k dosažení skutečné změny. S hlubokým vděkem přijímám vaši podporu, která nám umožňuje růst a rozvíjet naše společné cíle. Společně můžeme otevřít dveře novým možnostem a poskytnout podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují.