31. ledna 2024

Národní cena sociálních služeb

Bylo mi velkou ctí poskytnout záštitu a předat na 11. ročníku celostátní soutěže Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2023 cenu v kategorii sociální pracovník. Myslím si, že tato obětavá a srdcem poskytovaná služba není příliš doceněna, přestože si vzhledem k její náročnosti zaslouží náš nejhlubší obdiv a uznání. Potěšilo mě, že celá událost měla příjemný slavnostní ráz.