31. května 2023

Nechme děti plavat 😊

Mám radost, když děti sportují a mám radost, že jsem mohla převzít záštitu nad celorepublikovým dětským sportovním projektem „Plavecko-běžecký pohár 2023“.

Sledujte mě

Na sociálních sítích