15. května 2023

Všechny děti si zaslouží naši péči

Společně stavíme mosty v rané péči“ Tohle je motto mezinárodní Konference rané péče EURLYAID 2023, která si bere za cíl zvýšit spolupráci  napříč obory a ukotvení rané péče v systému péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Bylo mi ctí nad touto konferencí převzít záštitu.

Sledujte mě

Na sociálních sítích