Souhlasím s tím, že vyplněné údaje budou zpracovávány Nadačním fondem Evy Pavlové pro účely vedení databáze spolupracujících osob a pro případné kontaktování ohledně možné spolupráce. Souhlasím také s tím, že osobní údaje mohou být v závislosti na druhu nabízené spolupráce předány Kanceláři prezidenta republiky, IČ: 48136000. Osobní údaje budou takto zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, nedojde-li dříve k jeho odvolání. Veškeré další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zásadách ochrany soukromí.