13. března 2024

Představili jsme pamětní list v podobě sběratelské bankovky s podobiznou mého manžela

Ráda bych se s vámi podělila o jedinečný moment: S Nadačním fondem jsme dnes ve Státní tiskárně cenin představili exkluzivní pamětní list v podobě sběratelské bankovky s podobiznou mého manžela, prezidenta republiky Petra Pavla, který pro tento účel propůjčil svou tvář a jako vždy i dnes mi projevil svou podporu. Tato sběratelská bankovka je novým způsobem, jak podpořit iniciativy pro mě blízké, a to v projektu “Zdravá rodina”, zaměřené na pomoc dětem, seniorům, samoživitelkám a samoživitelům v náročných životních situacích apod. Věřím, že tato bankovka potěší nejen vás, ale i ty, které obdarujete něčím, co má nejen svou hodnotu, ale také pomáhá. Děkuji všem, kteří se rozhodnou připojit a podpořit tento projekt. Vaší podpory si nesmírně vážím. Měníte životy těch, kteří to potřebují. Bankovku lze zakoupit přes speciálně zřízené internetové stránky www.desetmilionusrdci.cz.