Můj příběh

Narodila jsem se 5. 11. 1964 v Šumperku. Dětství jsem prožila v podhůří Jeseníků, kam jsem se vždy ráda vracela.

Před svatbou a přijetím role První dámy jsem pracovala pro AČR, kde jsem dosáhla hodnost podplukovnice. V současné době se angažuji jako zastupitelka obce, kde s manželem žijeme.

Služba v armádě

Po absolvování gymnázia v Šumperku jsem nastoupila do školy v Košicích, kde se školily pozemní specialistky letectva. Po dvou letech praxe v AČR jsem zahájila studium na Akademii ozbrojených sil v Bratislavě, kde jsem získala magisterský titul.

V průběhu profesní kariéry jsem pracovala převážně v personálním managementu, ale také v oblasti vzdělávání v rámci vzdušných i pozemních sil. Mé poslední pracovní zařazení bylo u Generálního štábu AČR, kde jsem měla na starost oblast vojenských a leteckých přidělenců v ČR. Později jsem byla součástí zahraniční mise v rámci EU a NATO, kde jsem doprovázela svého manžela.

Služba veřejnosti

Po ukončení práce v armádě jsem se věnovala rodině a pracovala jsem také jako asistentka v Centru rodinné mediace.

V roce 2022 a 2023 jsem podporovala svého manžela v prezidentské kampani.

Život mě naučil poprat se s překážkami a hledat řešení i v těžkých situacích. Proto chci svůj celoživotní optimismus uplatnit i ve své nové životní roli. K úkolu první dámy přistupuji s velkým smyslem pro povinnost a chápu ji jako službu vlasti. 

Role první dámy

Jako manželka českého prezidenta cítím jako svou úlohu využít svého postavení a zvýšit povědomí o důležitých tématech, která trápí naši společnost. Žijeme v době velkých změn, čelíme mnoha neznámým a těžkým životním situacím.

Ráda bych se proto věnovala tématu “Zdravá rodina”. Pozornost svého působení bych ale chtěla zaměřit i na problematiku chudoby, sociálního vyloučení, zdravotní péče, vzdělávání nebo ochrany životního prostředí.

Mé záliby

Zároveň ale chci zůstat dcerou, manželkou, matkou a babičkou. Když jde o rodinu, musím zmínit i jejího dalšího významného člena, naši kočku Micku.

Vždy jsem si dokázala najít čas i na své koníčky - lyžování, ježdění na motorce, fotografování, malování a tanec. To jsou věci, které mi umožňují vnímat krásu kolem nás. Mám ráda přírodu, pěkné věci, chalupaření a zahradničení.

Sledujte mě

Na sociálních sítích