21. února 2024

Udílení cen konference "Sestry v paliativní péči"

Včera, na první konferenci "Sestry v paliativní péči", jsem měla tu čest předat Cenu Cicely Saunders, pojmenovanou po britské zakladatelce moderního hospicového hnutí. Gratulace patří Ivě Valerové, výjimečné zdravotní sestře s bohatou kariérou ve zdravotnictví. Paní Valerová začala v Charitní ošetřovatelské službě a jako první sestra v Domě sv. Josefa v Žirči hrála klíčovou roli v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou. V roce 2010 založila Mobilní hospic Anežky České a dodnes je jeho vrchní sestrou. Její práce v paliativním týmu v náchodské nemocnici a přínos v oblasti nových trendů v paliativní péči, včetně domácí transfuzní terapie, je neocenitelný. Vedle své profesní dráhy aktivně podporuje humanitární pomoc Ukrajině. Její úsilí ve sběru a dopravě zdravotnického materiálu a léků je inspirací pro nás všechny. Děkujeme všem sestrám za jejich péči.