První dáma

Eva Pavlová

„Přála bych si, aby vzájemná spolupráce byla inspirativní, úspěšná a vedla k růstu nejen jednotlivých lidí, ale i celé společnosti.“

Moje vize

Zdravá rodina

Program Zdravá rodina se zaměřuje na mapování a osvětu problematiky tří zranitelných skupin ve společnosti – dětí, samoživitelů a seniorů. Chceme přitáhnout pozornost veřejnosti k potřebám těchto skupin a prohloubit sociální citlivost občanů vůči nim.

Klíčové je vytvoření veřejné diskuse na téma potřeb a výzev, kterým tito lidé čelí. Zároveň chceme veřejnosti ukázat, jak mohou přispět k jejich podpoře.

Eva Pavlová

Role první dámy

Budu se zastávat zvlášť zranitelných skupin obyvatel a chci upozorňovat na témata, která je trápí.

Jako manželka českého prezidenta cítím jako svou úlohu využít svého postavení a zvýšit povědomí o důležitých tématech, která trápí naši společnost. Žijeme v době velkých změn, čelíme mnoha neznámým a těžkým životním situacím. Ráda bych se proto věnovala tématu „Zdravá rodina“. Pozornost svého působení bych ale chtěla zaměřit i na problematiku chudoby, sociálního vyloučení, zdravotní péče, vzdělávání nebo ochrany životního prostředí.

Sledujte mě

Na sociálních sítích

Můj tým

Lidé kolem mě

V rámci Nadačního fondu Evy Pavlové jsem se obklopila týmem odborníků a nadšenců, kteří sdílejí mou vášeň pro pomáhání. Společně pracujeme na projektech, které přinášejí změnu, a každý člen našeho týmu přispívá svými unikátními dovednostmi a zkušenostmi. Jsme hrdí na to, že společně můžeme pozitivně ovlivnit životy těch, kteří to nejvíce potřebují.

Sestavila jsem externí tým, který mi pomáhá s realizací mých aktivit. Dále mám externí poradce, se kterými konzultuji otázky z klíčových oblastí.